Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu. - Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:... DeHocTot.com

Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu.

Sinh học


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Trong số các đại diện giáp xác ở trên, loài nào có kích thước lớn , loài nào có kích thước nhỏ? Loài nào có hại, có lợi và có lợi như thế nào?

- Ở địa phương thường gặp các giáp xác nào và chúng sống ở đâu?

Trả lời

- Kích thước: Cua nhện lớn nhất, rận nước và chân kiếm nhỏ nhất

- Ý nghĩa thực tiễn:

+ Có hại: Sun, chân kiếm kí sinh

+ Có lợi: Cua nhện, cua đồng, rận nước

+ Thực phẩm: Cua, tôm

+ Thức ăn cho các động vật khác: Rận nước, chân kiếm tự do, ...

- Địa phương em thường gặp tôm, cua, ... chúng sống ở sông, ngòi, ruộng, ...

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay