Ôn tập lý thuyết - I - TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT Động... DeHocTot.com

Ôn tập lý thuyết

Sinh học


I - TIẾN HOÁ CỦA GIỚI ĐỘNG VẬT
Động vật hiện nay được biết khoảng 1,5 triệu loài. Trong quá trình tiến hoá, động vật tiến hoá từ chồ cơ thể chi gồm một tế bào (động vật đơn bào như trùng roi, trùng biến hình) đến động vật có cơ thể gồm nhiều tế bào (động vật đa bào). Từ động vật đa bào có đòi sôna cố định, sống bám hoặc di độne rất kém, cơ thể cấu tạo đôi xứng toá tròn (thuý tức, hái quỳ, san hô.Ể.) đến động vật có đời sống di động, linh hoạt, cơ thể đối xứng hai bên. Động vật, từ chồ không có bộ phận bảo vệ. nâng đỡ cơ thể như các loài giun đến chồ cơ thể có vò đá vôi bên ngoài ớ thân mềm, bộ xương ngoài bằng kitin hoặc có bộ xương trong như Động vật có xương sống.
II - SỰ THÍCH NGHI THỨ SINH
Có những loài động vật có xương sống sau khi đã chuyến lèn môi trường cạn và đã thích nghi với môi trường này, song con cháu của chúng lại đi tìm nguồn sống ở trong môi trường nước. Chúng trớ lại sông và có cấu tạo thích nghi với môi trường nước. Đó chính lã hiện tưựng thích nghi thứ sinh. Ví dụ cá voi tuy sống hoàn toàn trong nước như cá. nhưng không có quan hệ huyết thống gần với các lớp Cá (sống trong nước), cá voi
với các lớp Cá (sông trong nước), cá voi và vây ngực của cá(B) thuộc lớp Thú và đã có cấu tao thích nghi thứ de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay