Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất. - Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đ... DeHocTot.com

Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Sinh học


Phân biệt 3 bộ lưỡng cư bằng những đặc điểm đặc trưng nhất.

Bài làm

Đó là chân:

- Bộ không đuôi: 2 chi sau dài hơn 2 chi trước

- Bộ không chân: không có chân

- Bộ có đuôi: 2 chi trước  và 2 chi sau bằng nhaude-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay