Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1 - Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đán... DeHocTot.com

Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1

Sinh học


Quan sát hình 2.1, thảo luận nhóm và đánh dấu ✓ vào ô trống ở bảng 1:

Đặc điểm cơ thể

Cấu tạo từ tế bào

Thành xenlulozo ở tế bào

Lớn lên và sinh sản

Chất hữu cơ nuôi cơ thể

Khả năng di chuyển

Hệ thần kinh và giác quan

Không

Không

Không

Tự tổng hợp được

Sử dụng chất hữu cơ có sẵn

Không

Không

Thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Động vật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Thảo luận trả lời câu hỏi:

+ Động vật giống thực vật ở những đặc điểm nào?

+ Động vật khác thực vật ở những đặc điểm nào?

Trả lời

Đặc điểm cơ thể

Cấu tạo từ tế bào

Thành xenlulozo ở tế bào

Lớn lên và sinh sản

Chất hữu cơ nuôi cơ thể

Khả năng di chuyển

Hệ thần kinh và giác quan

Không

Không

Không

Tự tổng hợp được

Sử dụng chất hữu cơ có sẵn

Không

Không

Thực vật

 

 

 

 

 

 

 

 

Động vật

 

 

 

 

 

 

 

- Động vật giống thực vật ở những đặc điểm: Cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản

Động vật khác thực vật: Động vật không có thành xenlulozo, có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh vầ giác quan, sử dụng chất hữu cơ có sẵn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay