Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1. - ... DeHocTot.com

Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1.

Sinh học


Quan sát hình 21, thảo luận rồi đánh dấu () và điền cụm từ gợi ý vào bảng 1 cho phù hợp.

Thảo luận rút ra đặc điểm chung của ngành thân mềm

Trả lời

Đặc điểm chung của ngành thân mềm:

+ Thân mềm

+ Không phân đốt

+ Khoang áo phát triển

+ Hệ tiêu hóa phát triển
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay