Quan sát hình 28.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. - Quan sát hình 28.1, lựa chọn những câu tr... DeHocTot.com

Quan sát hình 28.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Sinh học


Quan sát hình 28.1, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng sau:

STT

Đặc điểm cấu tạo ngoài

Ý nghĩa thích nghi

1

Da khô, có vảy sừng bao bọc

 

2

Có cổ dài

 

3

Mắt có mí cử động, có nước mắt

 

4

Màng nhĩ nằm trng một hốc nhỏ bên đầu

 

5

Thân dài, đuôi rất dài

 

6

Bàn chân có năm ngón có vuốt

 

Những câu lựa chọn

A. Tham gia di chuyển trên cạn; B. Động lực chính của sự di chuyển; C. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh; D. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô; E. Phát huy vai trò của giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng; G. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.

Bài làm

STT

Đặc điểm cấu tạo ngoài

Ý nghĩa thích nghi

1

Da khô, có vảy sừng bao bọc

G

2

Có cổ dài

E

3

Mắt có mí cử động, có nước mắt

D

4

Màng nhĩ nằm trong một hốc nhỏ bên đầu

C

5

Thân dài, đuôi rất dài

B

6

Bàn chân có năm ngón có vuốt

A

Những câu lựa chọn

A. Tham gia di chuyển trên cạn; B. Động lực chính của sự di chuyển; C. Bảo vệ màng nhĩ và hướng các dao động âm thanh; D. Bảo vệ mắt, có nước mắt để màng mắt không bị khô; E. Phát huy vai trò của giác quan nằm trên đầu, tạo điều kiện bắt mồi dễ dàng; G. Ngăn cản sự thoát hơi nước của cơ thể.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay