Quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. - Thảo luận, quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc ... DeHocTot.com

Quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Sinh học


Thảo luận, quan sát hình 51.1, 2, 3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng:

Tên động vật

Số ngón chân và số ngón phát triển

Sừng

Chế độ ăn

Lối sống

Lợn

 

 

 

 

Hươu

 

 

 

 

Ngựa

 

 

 

 

Voi

 

 

 

 

Tê giác

 

 

 

 

Những câu tra lời lựa chọn

Chẵn

Lẻ (3 ngón), 1 ngón

Lẻ (5 ngón)

Không

Nhai lại

Không nhai lại

Ăn tạp

Đơn độc

đàn

Bài làm

Tên động vật

Số ngón chân và số ngón phát triển

Sừng

Chế độ ăn

Lối sống

Lợn

Chẵn

Không

Ăn tạp

Đàn

Hươu

Chẵn

Nhai lại

Đàn

Ngựa

Lẻ (1 ngón)

Không

Không nhai lại

Đàn

Voi

Lẻ (3 ngón)

Không

Không nhai lại

Đàn

Tê giác

Lẻ (5 ngón)

Không nhai lại

Đơn độcde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay