Quan sát hình 8.2 mô tả bằng lời 2 cách di chuyển của thủy tức. - Quan sát hình 8.2 mô tả bằng lời 2 cách ... DeHocTot.com

Quan sát hình 8.2 mô tả bằng lời 2 cách di chuyển của thủy tức.

Sinh học


Quan sát hình 8.2 mô tả bằng lời 2 cách di chuyển của thủy tức.

Bài làm

- Di chuyển kiểu sâu đo (A): Di chuyển từ trái sang, đầu làm trụ thân co duỗi để di chuyển.

- Kiểu lộn đầu (B): Từ trái sang, đế làm trụ, cong thân để đầu cắm xuống.

Cả 2 kiểu di chuyển đều có sự kết hợp giữa đế và tua miệng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay