Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu tích vào bảng 1 cho phù hợp. - ... DeHocTot.com

Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu tích vào bảng 1 cho phù hợp.

Sinh học


Quan sát hình 9.1 và đọc các thông tin trên đánh dấu tích vào bảng 1 cho phù hợp

Thảo luận, nêu các đặc điểm cấu tạo của sứa thích nghi với lối sống di chuyển tự do như thế nào?

Bài làm

Đặc điểm giúp sứa thích nghi với lối sống tự do: Cơ thể hình chuông, miệng ở dưới, di chuyển bằn cách co bóp dù, nhưng vẫn giữ các đặc điểm của ngành ruột khoang: Cơ thể đối xứng tỏa tròn, tự vệ bằng tế bào gai.
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay