Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào? - Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ... DeHocTot.com

Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?

Sinh học


Hãy cho biết vòng đời của sán sẽ bị ảnh hưởng như thế nào trong thiên nhiên sảy ra các tình huống sau:

- Trứng sán lá gan không gặp nước.

- Ấu trùng nở ra không gặp cơ thể ốc thích hợp.

- Ốc chứa vật kí sinh bị động vật khác ăn (cá, vịt, chim nước, …) ăn thịt mất.

- Kén sán bám vào rau, bèo, … chừ mãi mà không gặp trâu, bò ăn phải.

Sán lá gan thích nghi với phát tán nòi giống như thế nào?

Bài làm

- Không ở được thành ấu trùng

- Ấu trùng sẽ chết

- Ấu trùng không phát triển được thành ấu trùng có đuôi

- Kén bị chết

Phát triển qua nhiều giai đoạn ấu trùng với nhiều vật chủ, để nhiều trứng, hình thành kén sán để chờ vật chủ giúp chúng tránh được các yếu tố bất lợi từ môi trường, thời gian tồn tại lâu hơn.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay