So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với thằn lằn. - So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với... DeHocTot.com

So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với thằn lằn.

Sinh học


So sánh hệ hô hấp của chim bồ câu với thằn lằn.

Bài làm

- Thằn lằn: Hô hấp bằng phổi, nhiều vách ngăn làm tăng diện tích trao đổi khí.

- Chim bồ câu: Hô hấp bằng hệ thống ống khí nhờ sự hút đẩy của hệ thống túi khíde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay