So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. - So sánh số loài, môi trường sống của l... DeHocTot.com

So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương.

Sinh học


So sánh số loài, môi trường sống của lớp cá sụn và lớp cá xương. Đặc điểm cơ bản nhất để phân biệt hai lớp là gì?

Bài làm

So sánh:

- Lớp cá sụn có số loài ít hơn cá xương

- Môi trường sống ít đa dạng hơn cá xương (biển, lợ, ngọt)

- Cấu tạo của cá sụn, he mang trần, miệng dưới mặt bụng, da nhám

Đặc điểm phân biệt cơ bản nhất: Bộ xương của cá sụn bằng chất sụn, còn cá xương bộ xương là chất xương.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay