Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy. - Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau:- G... DeHocTot.com

Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy.

Sinh học


Đọc bảng, trả lời các câu hỏi sau:

- Giải thích tại sao trên đồng bằng nhiều xã ở đồng bằng miền núi Bắc Việt Nam có thể gặp 7 loài rắn cùng chung sống với nhau mà không hề cạnh tranh với nhau?

- Tại sao số lượng loài rắn phân bố ở một nơi lại có thể tăng cao được như vậy?

Bài làm

- Điều kiện sống và nguồn sống đa dạng, phong phú của môi trường đã tạo điều kiện của từng loài sống trên đó thích nghi và chuyên hóa đối với nguồn sống riêng của mình.

- Điều kiện sống và nguồn sống đa dạng, phong phú của môi trường, khả năng thích nghi của rắn và chúng đã tận dụng được sự đa dạng của điều kiện sống nới đó.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay