Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim. - Thảo luận, nêu những đặc điểm chung c... DeHocTot.com

Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim.

Sinh học


Thảo luận, nêu những đặc điểm chung của lớp chim.

Bài làm

- Môi trường sống: Cạn, trên không, nước

- Lông: Lông vũ

- Cơ quan hô hấp: Mang, ống khí, túi khí

- Hệ tuần hoàn: Tim 4 ngăn,

- Cơ quan sinh sản: Có bộ phân giao phối

- Nhiệt độ cơ thể: Hằng nhiệtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay