Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt. - Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung ph... DeHocTot.com

Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt.

Sinh học


Thảo luận đánh dấu (✓) và nội dung phù hợp để hoàn thiện bảng

- Thảo luận nhóm rút ra các đặc điểm chung của ngành giun đốt

- Hãy tìm các đại diện giun đốt điền vào chỗ trống cho phù hợp với ý nghĩa thực tiễn của chúng:

+ Làm thức ăn cho người: …………….

+ Làm thức ăn cho động vật khác: …………….

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: ………….

+ Làm màu mỡ đất trồng: ……….

+ Làm thức ăn cho cá:…………………….

+ Có hại cho động vật và người: ……………….

Bài làm

- Đặc điểm chung của ngành giun đốt:

 + Cơ thể phân đốt

 + Có thể xoang (khoang cơ thể chính thức)

 + Có hệ tuần hoàn, máu thường đỏ

 + Di chuyển nhờ chi bên, tơ hoặc thành cơ thể

 + Hô hấp qua da hay bằng mang

- Vai trò của ngành giun đốt

+ Làm thức ăn cho người: Rươi, sá sung, hải sâm, ...

+ Làm thức ăn cho động vật khác: Giun đất, giun đỏ, …

+ Làm cho đất trồng tơi xốp, thoáng: Giun đất

+ Làm màu mỡ đất trồng: Giun đất, …

+ Làm thức ăn cho cá: Rươi, sá sung, ...

+ Có hại cho động vật và người: Đỉa, vắt, …de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay