Thảo luận nhóm và rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang. - Chọn các cụm từ thích hợp điền vào b... DeHocTot.com

Thảo luận nhóm và rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang.

Sinh học


Chọn các cụm từ thích hợp điền vào bảng sau:Thảo luận nhóm và rút ra đặc điểm chung của ngành ruột khoang.

Bài làmĐặc điểm chung: Cơ thể dối xứng tỏa tròn, Số lớp tế bào của thành cơ thể là 2, dị dưỡng, ruột hình túi.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay