Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng. - ... DeHocTot.com

Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng.

Sinh học


Thảo luận, quan sát hình 50.1,2,3, đọc bảng sau, lựa chọn những câu trả lời thích hợp để điền vào bảng:

Bộ thú

Loài động vật

Môi trường sống

Đời sống

Cấu tạo răng

Cách bắt mồi

Chế độ ăn

Ăn sâu bọ

Chuột chù

 

 

 

 

 

Chuột chũi

 

 

 

 

 

Gặm nhấm

Chuột đồng nhỏ

 

 

 

 

 

Sóc bụng sám

 

 

 

 

 

Ăn thịt

Báo

 

 

 

 

 

Sói

 

 

 

 

 

Những câu trả lời

- Trên mặt đất

- Trên mặt đất và trên cây

- Trên cây

- Đào hang

- Đơn độc

- Đàn

- Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc

- Các răng đều nhọn

- Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

- Đuổi mồi, bắt mồi

- Rình mồi, vồ mồi

- Tìm mồi

- Ăn thực vật

- Ăn động vật

- Ăn tạp

Bài làm

Bộ thú

Loài động vật

Môi trường sống

Đời sống

Cấu tạo răng

Cách bắt mồi

Chế độ ăn

Ăn sâu bọ

Chuột chù

Trên mặt đất

Đơn độc

Các răng đều nhọn

Tìm mồi

Ăn động vật

Chuột chũi

Đào hang

Đơn độc

Các răng đều nhọn

Tìm mồi

Ăn động vật

Gặm nhấm

Chuột đồng nhỏ

Trên mặt đất

Đàn

Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

Tìm mồi

 

Ăn tạp

Sóc bụng sám

trên cây

Đàn

Răng cửa lớn, có khoảng trống hàm

Tìm mồi

Ăn thực vật

Ăn thịt

Báo

Trên mặt đất và trên cây

Đơn độc

Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc

 

Rình mồi, vồ mồi

Ăn động vật

Sói

Trên mặt đất

Đàn

Răng nanh, dài nhọn, răng hàm dẹp bên sắc

 

Đuổi mồi, bắt mồi

Ăn động vậtde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay