Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng. - Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm... DeHocTot.com

Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

Sinh học


Thảo luận và chọn lấy các đặc điểm chung nổi bật của lớp sâu bọ bằng cách đánh dấu (✓) vào ô trống tương ứng.

… - Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là lớp áo ngụy trang của chúng.

… - Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt dộng bản năng.

… - Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.

… - Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.

… - Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

… - Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

… - Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

… - Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.

Bài làm

… - Vỏ cơ thể bằng kitin vừa là bộ xương ngoài vừa là lớp áo ngụy trang của chúng.

… - Thần kinh phát triển cao, hình thành não là cơ sở của các tập tính và các hoạt dộng bản năng.

✓ - Sâu bọ có đủ 5 giác quan: Xúc giác, khứu giác, vị giác, thính giác, thị giác.

✓ - Có thể sâu bọ có 3 phần: Đầu, ngực, bụng.

✓ - Phần đầu có 1 đôi râu, ngực có 3 đôi chân và 2 đôi cánh.

… - Sâu bọ hô hấp bằng hệ thống ống khí

… - Sâu bọ có nhiều hình thức phát triển biến thái khác nhau.

… - Sâu bọ có tuần hoàn hở, tim hình ống, nhiều ngăn nằm ở mặt lưng.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay