Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau: - Dựa vào cấu tạo trùng roi xanh hãy giải... DeHocTot.com

Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau:

Sinh học


Dựa vào cấu tạo trùng roi xanh hãy giải thích hiệ tượng xảy ra của thí nghiệm trên. Thảo luận và đánh dấu vào ô trống ứng với ý trả lời đúng của các câu hỏi sau:

- Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

… Diệp lục

… Roi và điểm mắt

- Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

… Có roi

… Có thành xelulozo

… Có diệp lục

… Có điểm mắt

Trả lời

- Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ

… Diệp lục

✓ Roi và điểm mắt

- Trùng roi xanh giống tế bào thực vật ở chỗ:

… Có roi

… Có thành xelulozo

✓ Có diệp lục

… Có điểm mắt de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay