Thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2. - Dựa vào các kiến thức trong chương 1 và... DeHocTot.com

Thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2.

Sinh học


Dựa vào các kiến thức trong chương 1 và các thông tin trên, thảo luận và ghi tên các động vật nguyên sinh em biết vào bảng 2.

Vai trò thực tiễn

Tên các đại diện

Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt là giáp xác nhỏ

 

Gây bệnh ở động vật

 

Gây bệnh ở người

 

Có ý nghĩa về địa chất

 

Bài làm

Vai trò thực tiễn

Tên các đại diện

Làm thức ăn cho động vật nhỏ, đặc biệt là giáp xác nhỏ

Trùng giày, trùng roi, trùng biến hình

Gây bệnh ở động vật

Trùng tầm gai, cầu trùng

Gây bệnh ở người

Trùng kiết lị, trùng sốt rét, trùng bệnh ngủ

Có ý nghĩa về địa chất

Trùng lỗde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay