Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp. - Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài... DeHocTot.com

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

Sinh học


Hãy sử dụng thông tin trong bài 11 và bài 12 điền vào bảng sau (nếu đúng dùng dấu +, nếu không đúng dùng dấu -)

- Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của giun dẹp.

Bài làm

- Đặc điểm chung của giun dẹp:

+ Cơ thể dẹp và đối xứng hai bên

+ Cơ quan sinh dục phát triển

+ Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng

+ Phân biệt đầu, đuôi, lưng bụng

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay