Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn. - ... DeHocTot.com

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Sinh học


Hãy dựa vào hình vẽ và thông tin trong bài 13, 14 thảo luận và đánh dấu (✓) và điền chữ vào bảng cho phù hợp:

Thảo luận và rút ra đặc điểm chung của ngành giun tròn.

Trả lời

Đặc điểm chung của ngành giun tròn

- Cơ thể hình trụ thuôn hai đầu

- Lớp vỏ cuticun thường trong suốt (nhìn rõ nội quan)

- Kí sinh chỉ ở một vật chủ

- Đầu nhọn, đuôi tù
de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay