Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào. - Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:... DeHocTot.com

Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau: Ốc sên tự vệ bằng cách nào.

Sinh học


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Ốc sên tự vệ bằng cách nào?

- Ý nghĩa sinh học của tập tính đào lỗ đẻ trứng của ốc sên?

Trả lời

- Khi bị tấn công ốc sên chui vào trong vỏ để tự vệ vì chúng di chuyển chậm không có khả năng chạy chốn.

- Ốc sên đẻ trứng trong hang để bảo vệ trứng khỏi kẻ thù.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay