Thảo luận và trả lời các câu hỏi. - Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:... DeHocTot.com

Thảo luận và trả lời các câu hỏi.

Sinh học


Thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

- Giun cái dài và mập hơn giun đực có ý nghĩa sinh học gì?

- Nếu giun đũa thiếu lớp vỏ cuticun thì số phận chúng sẽ như thế nào?

- Ruột thẳng và kết thúc tại hậu môn so với ruột phân nhánh ở giun dẹp (chưa có hậu môn) thì tốc độ tiêu hóa ở loài nào cao hơn? Tại sao?

- * Nhờ đặc điểm nào giun đũa chui được vào ống mật và hậu quả sẽ như thế nào đối với con người?

Bài làm

- Giun cái to, mập hơn giun đực để đảm bảo chứa và đẻ ra một lượng trứng khổng lồ 200 ngàn trứng trong một ngày đêm.

- Lớp cuticun ử giun đũa là lớp “áo giáp hóa học” giúp bảo vệ chúng khỏi lớp dịch tiêu hóa rất mạnh trong ruột người. Khi lớp vỏ này mất hiệu lực thì cơ thể giun đũa sẽ bị tiêu hóa như nhiều thức ăn khác.

- Ruột thẳng và kết thúc tại hậu môn ở giun đũa giúp cho thức ăn vận chuyển theo một chiều: Đầu vào là thức ăn, đầu ra là chất thải ở hậu môn nên các phần ống tiêu hóa được chuyên hóa hơn.  Tốc độ tiêu hóa thức ăn nhanh hơn só với ở giun dẹp.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay