Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7 - Phần Thu Hoạch   - Chú thích hình 23.1 B:... DeHocTot.com

Thu hoạch, bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 78 SGK Sinh học 7

Sinh học


Phần Thu Hoạch

   - Chú thích hình 23.1 B: 1. Lá mang, 2. Lá mang, 3. Bó cơ, 4. Đốt gốc chân ngực

   - Chú thích hình 23.3 B: 3. Dạ dày, 4. Tuyến gan, 6. Ruột

   - Chú thích hình 23.3 C: 1. 2 hạch não, 2. Vòng thần kinh hầu, 5. Khối hạch ngực, 7. Chuỗi hạch thần kinh bụng

Bài 1 (trang 78 sgk Sinh học 7): Hãy nêu các bộ phận của cơ quan tiêu hóa của tôm.

Lời giải:

Hệ tiêu hóa của tôm sông gồm : miệng, thực quản, dạ dày, ruột , tuyến tiêu hóa, hậu môn.

Bài 2 (trang 78 sgk Sinh học 7): Hệ thần kinh của tôm gồm những bộ phận nào ?

Lời giải:

Hệ thần kinh của tôm gồm : 2 hạch não, vòng thần kinh hầu, hạch dưới hầu, khối hạch ngực và chuỗi hạch bụng.

Bài 3 (trang 78 sgk Sinh học 7): Tôm sông hô hấp như thế nào ?

Lời giải: 

Tôm hô hấp bằng mang. Mang bám vào các gốc của các đôi chân ngực. Các tấm mang có thành mỏng và có lông. Lông luôn cử động để khuếch tán oxi môi trường vào thành mang, giúp tôm hô hấp.

Bài 4 (trang 78 sgk Sinh học 7): Chức năng chính của phần đầu ngực tôm là :

Lời giải:

   a) Định hướng và phát hiện mồi.

   b) Giữ và xử lí mồi.

   c) Bắt mồi và bò.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay