Tìm các hệ cơ quan: Tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thẳn lằn. - Dựa vào hình 39.2 theo dõi các số ghi trê... DeHocTot.com

Tìm các hệ cơ quan: Tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thẳn lằn.

Sinh học


Dựa vào hình 39.2 theo dõi các số ghi trên hình tìm các hệ cơ quan: Tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, bài tiết của thẳn lằn.

Bài làm

- Hệ tuần hoàn: Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt

- Hệ hô hấp: Phổi

- Hệ bài tiết: Thận sau, xoang huyệt có khả năng hâp thụ lại nước tiểu

- Hệ sinh sản: Tinh hòa, ống dẫn tính (con đực)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay