Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn. - Tim của chim bồ câu có gì khác só với t... DeHocTot.com

Tim của chim bồ câu có gì khác so với tim thằn lằn.

Sinh học


Tim của chim bồ câu có gì khác só với tim thằn lằn.

Bài làm

- Thằn lằn: Tim 3 ngăn, tâm thất có vách ngăn hụt nên máu còn pha trộn

- Chim bồ câu: Tim 4 ngăn, máu không pha trộnde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay