Xác định chức năng của mỗi thành phần. - Dựa vào kết quả quan sát ở hình trong b... DeHocTot.com

Xác định chức năng của mỗi thành phần.

Sinh học


Dựa vào kết quả quan sát ở hình trong bài 32, nêu rõ các thành phần trong hệ tiêu hóa mà em biết và thử xác định chức năng của mỗi thành phần.

Bài làm

Cơ quan tiêu hóa phân hóa: Thực quản, dạ dày, ruột, gan, tham gia vào sự tiêu hóa thức ăn. de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay