Xác định hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ. - ... DeHocTot.com

Xác định hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ.

Sinh học


Quan sát các mẫu mổ kết hợp hình 42.2 để xác định hệ cơ quan và thành phần cấu tạo của từng hệ.

Bài làm

- Hệ tiêu hóa: 1-7, 14

- Hệ hô hấp: 10-11

- Hệ tuần hoàn: 8-9, 12

- Hệ bài tiết: 13de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay