A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới - 1. Look at the pictures and complete the instructi... DeHocTot.com

A Closer Look 1 trang 50 Unit 5 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Look at the pictures and complete the instructions with the verbs in the box. (Xem những bức hình và hoàn thành những hướng dẫn với những động từ trong khung.)

1. Beat the eggs together with salt and pepper.

Đánh trứng đều với muối và tiêu.

2. Heat the frying pan over a high heat and add cooking oil.

Làm nóng chảo chiên với nhiệt độ cao và cho dầu ăn vào.

3. Pour the egg mixture into the pan.

Đổ hỗn hợp trứng vào chảo.

4. Fold the omelette in half.

Gấp trứng ốp la lại một nửa.

5. Serve with some vegetables.

Ăn kèm với rau.

2. Put the words in the correct order to make sentences. Then reorder the sentences to give the instructions on how to make a pancake (Đặt những từ vào thứ tự thích hợp để làm thành câu. Sau đó sắp xếp lại thứ tự các từ trong câu để đưa ra lời hướng dẫn vể cách làm bánh kếp.)

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

Đánh đều trứng với đường, bột mì và sữa.

2. Pour a cup of the mixture into the pan at a time.

Đổ một 1/4 cốc hỗn hợp vào chảo cùng một lúc.

3. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.

4. Cook until golden.

Nấu đến khi bánh thành màu vàng.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Ăn bánh kếp với ít rau.

Sắp xếp lại: 1- 3 - 2 - 4 - 5

1. Beat the eggs together with sugar, flour, and milk.

Đánh đều trứng với đường, bột mì và sữa.

2. Heat the oil over a medium heat in a frying pan.

Làm nóng dầu với lửa vừa trong chảo chiên.

3. Pour 1/4 cup of the mixture into the pan at a time

   Đổ một ¼ cốc hỗn hợp vào chảo cùng một lúc.

4. Cook until golden.

Nấu đến khi bánh thành màu vàng.

5. Serve the pancake with some vegetables.

Ăn bánh kép với ít rau

3. Putthefollowingnounsinthecorrect columns. Some may fit in both categories. (Đặt những danh từ sau vào đúng cột. Vài danh từ phù hỢp cả hai mục sau.)

Dishes (Món ăn)

Ingredients (Thành phần)

pancake (bánh kép), beef noodle soup (phở bò), spring rolls (chả giò), noodles (mì, bún, phở), pork (thịt heo), omelette (trứng ốp la), sandwich (bánh sandwich)

salt (muối), cooking oil (dầu ăn), flour (bột mì), pork (thịt heo), turmeric (nghệ), pepper (tiêu), noodles (mì, bún, phở)

 
4. Nghe và lặp lại các từ 
Click tại đây để nghe:
 

/u/

/h:/

soft, hot, bottle, pot, rod

pork, salt, fork, sport, sauce

5.Listen to the sentences and circle the words you hear.
Click tại đây để nghe:

1. cod                         2. port                        3. sports

4. fox                                                    5. short

  1. Bạn có thể thấy cá tuyết ở đó không?
  2. Nó là một cảng rất nhỏ.
  3. Tommy không thích những môn thể thao này.
  4. Tôi có thể tìm thấy cáo ở đâu?
  5. Bác của anh ta thấy khi ông ấy còn trẻ.


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay