Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới - 1. Music Quiz: What do you know? Work in groups an... DeHocTot.com

Communication trang 43 Unit 4 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Music Quiz: What do you know? Work in groups and answer the questions. (Câu đố âm nhạc: Bạn biết gì? Làm theo nhóm và trả lời những câu hỏi sau.)

1. Ai là nhạc sĩ bài hát Quốc ca Việt Nam, Tiến Quân Cá?

A. Phạm Tuyên

B. Văn Cao

c. Huy Phúc

2. Cái nào sau đây là ở Hàn Quốc?

A. Múa sạp

B. Múa Ba lê

c. Gangnam style

3. Ai nổi tiếng về bài hát Top Of The World?

A. Karen Capenter

B. Celine Dion

c. Susan Boyle

4. Cái nào sau đây trở thành Di sản Ván hóa Thế giới vào năm 2009?

A. Hát chèo

B. Cải lương

c. Quan họ Bắc Ninh

5. Bài hát nào sau đây được hát trong phim Titanic?

A. Que Sera

B. My heart will go on

C.  Yesterday once more

6. Ban nhạc nào sau đây sinh ra ở Liverpool, Anh Quốc?

A. The Carpenters

B. The Beatles

c. ABBA

2. Read the following passage. In groups, discuss the questions below (Đọc đoạn văn sau. Thảo luận những câu hỏi bên dưới)

Hôm nay, trường học ở một số nước đang xem xét những câu hỏi về âm nhạc và nghệ thuật nên nằm trong số chương trình học. Đối với nhiều người, một kiến thức âm nhạc và nghệ thuật được xem như một điều cần thiết cho bất kỳ ai muốn được giáo dục thật sự. Vài người nói rằng những học sinh mà giỏi nghệ thuật sẽ học những môn học thuật như Toán và Khoa học tốt hơn. Tuy nhiên, vài người thấy rằng âm nhạc và nghệ thuật không phải là một phần quan trọng của giáo dục bởi vì chúng không chuẩn bị cho sinh viên một cuộc sống làm việc.

Do you think music and arts should be compulsory subjects at schools in Viet Nam? Why or why not? (Bạn có nghĩ rằng âm nhạc và nghệ thuật nên là những môn bắt buộc ở trường học Việt Nam? Tại sao có, tại sao không?)

3. Look at the different subjects below. In groups, make a list from the most useful to the least useful in the space below. How can the top three subjects on your list help you in other areas of school and life? (Nhìn vào những môn học khác nhau bên dưới. Trong nhóm, lập một danh sách từ môn quan trọng nhất cho đến môn ít quan trọng nhất trong khoảng trống bên dưới. 3 môn đầu trong danh sách giúp bạn trong những lĩnh vực học tập và cuộc sống.)

1. painting (vẽ)                           2. music (âm nhạc)

3. dancing (nhảy, khiêu vũ)          4. singing (ca hát)

5. photography (nhiếp ảnh)

  1. painting helps me to be creative (vẽ giúp tôi sáng tạo)
  2. music help me relax (âm nhạc giúp tôi thư giãn)
  3. dancing helps me do exercise and keep fit (nhảy giúp tôi luyện tập thể dục và giữ dáng)


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay