Project trang 47 Unit 10 SGK Tiếng Anh 7 mới - ... DeHocTot.com

Project trang 47 Unit 10 SGK Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. Nhìn vào những khẩu hiệu. Chúng được sử dụng như thế nào? Tại sao chúng quan trọng?

- Going out? Turn it off! Đi ra ngoài? Tắt nó!

- Save energy today for a safer tomorrow!

Tiết kiệm năng lượng hôm nay cho một ngày mai an toàn hơn!

It is used to remind people save energy.

Nó được sử dụng để nhắc nhở mọi người tiết kiệm năng lượng.

2. Write simple slogans in groups about how to save energy. They may be accompanied by pictures. (Viết những khấu hiệu đơn giản trong nhóm về cách bảo vệ môi trường. Chúng có thể được kết hợp với tranh)

- Turn off the TV when you’re not watching. Tắt ti vi khi bạn không xem.

- Take the showers instead of baths. Tắm vòi sen thay vì tắm bồn.

- Don’t leave the fridge door open. Đừng để cửa tủ lạnh mở.

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay