Project trang 67 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới - 1. The following is a brochure made by Phong and ... DeHocTot.com

Project trang 67 Unit 6 Tiếng Anh 7 mới

Tiếng anh mới


1. The following is a brochure made by Phong and his classmates after a trip to the Temple of Literature - the Imperial Academy (Sau đây là tờ bướm (tờ quảng cáo) được Phong và các bạn trong lớp làm sau chuyến đi đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám.)

Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Thời gian mở cửa/đóng cửa

8:00 sáng - 5:00 chiều

Sơ đổ

-   Cổng Văn Miếu

-   Khuê Văn Các

-   Bia tiến sĩ

-  Văn Miếu

-   Quốc Tử Giám

Lịch sử

-  Văn Miếu được thành lập năm 1070.

-   Quốc Tử Giám được thành lập năm 1076.

-   Bia tiến sĩ đầu tiên được dựng nên vào năm 1484.

Tại sao vào thăm

-   Trường đại học đầu tiên ở Việt Nam.

-   Biểu tượng của Hà Nội.

2. Choose one of the most famous tourist sites in your community (village/district/province) and make a brochure as in 1. (Chọn một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất trong khu vực của bạn và làm một tờ quảng cáo như phần 1.)

Thong Nhat Palace (Dinh Thống Nhất)

Opening/ closing time (Thời gian mở cửa/đóng cửa)

Morning: 7:30 to 11:00 Sáng: từ 7 giờ 30 đến 11 giờ

Afternoon: 13:00 to 16:00 Chiều: từ 13 giờ đến 16 giờ

Layout (Sơ đồ)

-       Gate Cổng dinh

-       Grass capet with water fountain at the centre Bãi cỏ với đài phun nước ở giữa

-       Thong Nhat palace Dinh Thống Nhất

-       The trees around the palace Cây bao bọc xung quanh History Lịch sử

-       The palace was firstly built in 1873 and the old name was Norodom Palace.

Dinh lần đầu tiên được xây dựng vào năm 1873 và có tên cũ là dinh Norodom.

-       It was reconstructed in 1966 by architect Ngo Viet Thu.

Nó được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ xây dựng lại vào năm 1966.

Why visit (Tại sao vào thăm)

-       It was a special historic site of Ho Chi Minh city.

Nó là một địa điểm lịch sử đặc biệt của Thành phố Hồ Chí Minh.

-       The architecture is very wonderful with the combination of Europe and Asia.

Kiến trúc tuyệt vời với sự kết hợp giữa châu Ấu và châu Á.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay