Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 1. Cho biết hai đại lượng \(x\) và \... DeHocTot.com

Bài 1 trang 53 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 1. Cho biết hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau và khi \(x = 6\) thì \(y = 4\).

a) Tìm hệ số tỉ lệ \(k\) của \(y\) đối với \(x\);

b) Hãy biểu diễn \(y\) theo \(x\);

c) Tính giá trị của \(y\) khi \(x = 9; x = 15\).

Hướng dẫn giải:

Hai đại lượng \(x\) và \(y\) tỷ lệ thuận với nhau nên ta có công thức tổng quát: \(y = kx\).

a) Với \(x = 6\), \(y = 4\) ta được \(4 = k6\).

Suy ra \(k = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}\)

b) Với \(k = \frac{2}{3}\) ta được \(y = \frac{2}{3}x\).

c) \(y = \frac{2}{3}x\)

+) Với \(x = 9\) thì \(y =\frac{2}{3}.9= 6\).

+) Với \(x = 15\) thì \(y =\frac{2}{3}.15= 10\).

 


de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay