Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 1 trang 55 sgk toán 7 tập 2

Toán


So sánh các góc của tam giác ABC, biết rằng:

AB = 2cm,                  BC = 4cm,                   AC = 5 cm.

Hướng dẫn làm bài:                                                                       

Tam giác ABC có AB = 2cm, BC = 4cm, AC = 5cm

=> AB < BC < CA => \(\widehat C < \widehat A < \widehat B\)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay