Bài 10 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác ... DeHocTot.com
Close

Bài 10 trang 56 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 10. Biết các cạnh của một tam giác tỉ lệ với \(2; 3; 4\) và chu vi của nó là \(45\) cm. Tính các cạnh của tam giác đó

Giải

Gọi chiều dài (cm) của các cạnh của tam giác tỉ lệ với \(2, 3, 4\) lần lượt là \(x, y, z\).

Theo đề bài, các cạnh \(x,y,z\) lần lượt tỉ lệ với \(2, 3, 4\)

\( \frac{x}{2}= \frac{y}{3}= \frac{z}{4}\)

Chu vi của tam giác bằng \(45\) nên \(x + y + z = 45\)

Theo tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có:

\( \frac{x}{2}= \frac{y}{3}= \frac{z}{4} = \frac{x + y + z}{2 + 3 + 4 } = \frac{45}{9} = 5\)

Suy ra: \(x = 5.2 = 10\)

             \(y = 5.3 = 15\)

            \(z = 5.4 = 20\)

Vậy các cạnh của tam giác là \(10\) cm, \(15\) cm, \(20\) cm.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay