Bài 105 trang 50 sgk toán 7 tập 1 - Bài 105. Tính giá trị của các biểu thứ... DeHocTot.com

Bài 105 trang 50 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 105. Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

Giải

a) \(\sqrt {0,01}  - \sqrt {0,25} \)

\( = \sqrt {{{\left( {0,1} \right)}^2}}  - \sqrt {{{\left( {0,5} \right)}^2}} \)

\( = 0,1 - 0,5 =  - 0,4\)

b) \(0,5.\sqrt {100}  - \sqrt {{1 \over 4}} \)

\( = 0,5.\sqrt {{{10}^2}}  - \sqrt {{{\left( {{1 \over 2}} \right)}^2}} \)

\( = 0,5.10 - {1 \over 2}\)

 \(= 5 - 0,5 = 4,5\).



de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay