Bài 107 trang 104 sgk toán 7 tập 1 - Bài 107. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo... DeHocTot.com

Bài 107 trang 104 sgk toán 7 tập 1

Toán


Bài 107. Cho hình 39 (a//b), hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn: Vẽ đường thẳng song song với a đi qua diểm O.

Giải

Vẽ đường thẳng c // a đi qua O ta được a // b.

Ta có: \({\widehat O_1} = {38^0}\) (hai góc so le trong)

\(\widehat {{O_2}} + {132^0} = {180^0}\) (hai góc trong cùng phía)

Nên \(\widehat {{O_2}} = {180^0} - {132^0} = {48^0}\)

Do đó: \(\widehat O = {\widehat O_1} + {\widehat O_2} = {38^0} + {48^0} = {86^0}\)

 de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay