Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x +... DeHocTot.com

Bài 12 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Toán


Tìm hệ số a của đa thức P(x) =ax2 + 5x + 3, biết rằng đa thức này có một nghiệm là \({1 \over 2}\)

Hướng dẫn làm bài:

P(x) có nghiệm là \({1 \over 2}\)  tức là P(\({1 \over 2}\)) = 0 do đó :

\(a.{1 \over 4} + 5.{1 \over 2} - 3 = 0\)

\(a.{1 \over 4} = 3 - {5 \over 2}\)

\(a{1 \over 4} = {1 \over 2}\)

\(a = {1 \over 2}.4\)

a = 2

Vậy đa thức P(x) =2x2 + 5x - 3de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay