Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2 - a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x;b... DeHocTot.com

Bài 13 trang 90 sgk toán 7 tập 2

Toán


a) Tìm nghiệm của đa thức: P(x) = 3 - 2x;

b) Hỏi đa thức Q(x) =x2 +2 có nghiệm hay không ? Vì sao?

Hướng dẫn làm bài:

a) Ta có: P(x) = 0 khi 3 – 2x = 0

=>-2x = -3 => x = \({3 \over 2}\)

b) Q(x) =x2 +2 là đa thức không có nghiệm vì

x2 ≥ 0

2 > 0 (theo quy tắc nhân hai số hữu tỉ cùng dấu)

=>x2 + 2 > 0 với mọi x

Nên Q(x) không có nghiệm trong Rde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay