Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng... DeHocTot.com

Bài 15 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 15. Xếp các đơn thức sau thành từng nhóm các đơn thức đồng dạng:

\(\frac{5}{3}\)x2y;     xy2;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;     -2 xy2;     x2y;

\(\frac{1}{4}\) xy2;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;     xy.

Hướng dẫn giải:

Các nhóm đơn thức đồng dạng là:

Nhóm 1:   \(\frac{5}{3}\)x2y;     -\(\frac{1}{2}\) x2y;       x2y;     - \(\frac{2}{5}\) x2y;

Nhóm 2:    xy2;      -2 xy2;       \(\frac{1}{4}\) xy2

Còn lại đơn thức xy không đồng dạng với các đơn thức đã cho.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay