Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 16. Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2;... DeHocTot.com

Bài 16 trang 34 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 16. Tìm tổng của ba đơn thức: 25xy2; 55xy2  và 75xy2

Hướng dẫn giải:

Tổng của 3 đơn thức là:

25xy+ 55xy2  + 75xy= (25 + 55 + 75)xy= 155xy2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay