Bài 17 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 17 Trên mỗi hình sau có tam giác nào b... DeHocTot.com

Bài 17 trang 114 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 17 Trên mỗi hình sau có tam giác nào bằng nhau? Vì sao?

Giải

*  Hình a.

Xét ∆ABC và ∆ABD có:

 +) AB cạnh chung

 +) AC= AD (gt)

 +) BC=BD(gt)

\( \Rightarrow \) ∆ABC= ∆ABD (c.c.c)
* Hình b. 

Xét ∆MNQ và ∆QPM có: 

+)  MN = QP (gt)

+) NQ = PM (gt)

+) MQ cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆MNQ = ∆QPM (c.c.c)

* Hình c

Xét ∆EHI và ∆IKE có: 

+) EH = IK (gt)

+) HI = KE (gt)

+) EI cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHI = ∆IKE (c.c.c)

Xét ∆EHK và ∆IKH có:

+) EH = IK (gt)

+) EK = IH (gt)

+) HK cạnh chung

\( \Rightarrow \) ∆EHK = ∆IKH(c.c.c)de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay