Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2 - ... DeHocTot.com

Bài 17 trang 20 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 17. Theo dõi thời gian làm một bài toán (tính bằng phút) của 50 học sinh, thầy giáo lập được bảng 25:

a) Tính số trung bình cộng.

b) Tìm mốt của dấu hiệu.

Hướng dẫn giải:

a) Số trung bình cộng về thời gian làm một bài toán của 50 học sinh.
\(\overline{X}=\frac{3.1+4.3+5.4+6.7+7.8+8.9+9.8+10.5+11.3+12.2}{50}\)
\(\overline{X}\)= \(\frac{384}{50}\) = 7,68 (phút)
b) Mốt của dấu hiệu: 8 (phút).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay