Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau ... DeHocTot.com

Bài 17 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 17. Tính giá trị của biểu thức sau tại x = 1 và y = -1:

\(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5y.

Hướng dẫn giải:

Đặt A = \(\frac{1}{2}\) x5y - \(\frac{3}{4}\) x5y + x5

Ta có: A = (\(\frac{1}{2}\) - \(\frac{3}{4}\) + 1) x5

A = \(\frac{3}{4}\) x5y .

Thay x = 1; y = -1 vào A ta được đơn thức: A = \(\frac{3}{4}\) x5y = \(\frac{3}{4}\) 15(-1) = - \(\frac{3}{4}\).

Vậy A = - \(\frac{3}{4}\) tại x = 1 và y = -1.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay