Bài 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1 - ... DeHocTot.com

Bài 17 trang 87 sgk toán 7 - tập 1

Toán


Bài 17. Dùng êke hãy kiểm tra xem hai đường thẳng a và a' ở hình vẽ (a, b, c) có vuông góc với nhau hay không?

Hướng dẫn giải:

Dùng êke kiểm tra ta được:

a) \(a\perp a'\);

b) \(a\perp a'\);

c) a không vuông góc với a'.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay