Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 18. Đố:Tên của tác giả cuốn Đại... DeHocTot.com

Bài 18 trang 35 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 18. Đố:

Tên của tác giả cuốn Đại Việt sử kí dưới thời vua Trần Nhân Tông được đặt cho một đường phố của Thủ đô Hà Nội. Em sẽ biết tên tác giả đó bằng cách tính tổng và hiệu dưới đây rồi viết chữ tương ứng vào ô dưới kết quả được cho trong bảng sau:

V   2x2 + 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x2;

Ư   5xy – \(\frac{1}{3}\) xy + xy;

N   - \(\frac{1}{2}\) x2 + x2;

U   - 6x2y – 6x2y;

H     xy – 3xy + 5xy;

Ê    3xy2 – (-3xy2);

Ă   7y2z3 + (-7y2z3);

L    - \(\frac{1}{5}\) x2 + (- \(\frac{1}{5}\) x2);

Hướng dẫn giải:

Trước hết ta thu gọn các đơn thức đồng dạng để xác định mỗi chữ cái tương ứng với kết quả nào trong ô trống của bảng.

V   2x2 + 3x2 – \(\frac{1}{2}\) x= \(\frac{9}{2}\) x2;

Ư   5xy – \(\frac{1}{3}\) xy + xy = \(\frac{17}{3}\) xy;

N   - \(\frac{1}{2}\) x+ x= \(\frac{1}{2}\)  x2;

U   - 6x2y – 6x2y = -12x2y ;

H     xy – 3xy + 5xy = 3xy;

Ê    3xy2 – (-3xy2) = 6 xy2;

Ă   7y2z3 + (-7y2z3) = 0;

L    - \(\frac{1}{5}\) x2 + (- \(\frac{1}{5}\) x2) = - \(\frac{2}{5}\) x2;

Vậy tên của tác giả cuốn Đại VIệt sử kí là Lê Văn Hưu.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay