Bài 18 trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1 - Bài 18. Cho biết 3 người làm cỏ một cá... DeHocTot.com

Bài 18 trang 61 sách giáo khoa toán 7 tập 1

Toán


Bài 18. Cho biết 3 người làm cỏ một cánh đồng hết 6 giờ. Hỏi 12 người (với cùng năng suất như thế) làm cỏ cánh đồng đó hết bao nhiêu thời gian?

Hướng dẫn giải

Với cùng một cánh đồng nến số người làm cỏ hết cánh đồng đó và số giờ là hai đại lượng tỉ lệ nghịch

Gọi số giờ để 12 người cùng làm cỏ hết cánh đồng là x.

Theo tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

\({x \over {{1 \over {12}}}} = {3 \over {{1 \over 6}}} \Rightarrow {x \over 6} = {3 \over {12}} \Rightarrow x = {{3.6} \over {12}} = 1,5\) (giờ)

Vậy 12 người làm cỏ cánh đồng hết 1,5 giờde-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay