Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 19. Tính giá trị của biểu thức 16x2... DeHocTot.com

Bài 19 trang 36 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 19. Tính giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3y2 tại x = 0,5 và y = -1.

Hướng dẫn giải:

Thay x = 0,5 và y = -1 vào biểu thức ta có:

16x2y5 – 2x3y2 = 16 (\(\frac{1}{2}\))(-1)5 – 2 (\(\frac{1}{2}\))(-1)2

= 16. \(\frac{1}{4}\) .(-1) – 2 . \(\frac{1}{8}\) . 1 = -4 - \(\frac{1}{4}\) = - \(\frac{17}{4}\)

Vậy giá trị của biểu thức 16x2y5 – 2x3ytại x = 0,5 và y = -1 là - \(\frac{17}{4}\).de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay