Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2 - Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu th... DeHocTot.com

Bài 2 trang 26 sgk toán 7 - tập 2

Toán


Bài 2. Viết biểu thức đại số biểu thị diện tích hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h (a, b và h có cùng đơn vị đo).

Hướng dẫn giải:

Hình thang có đáy lớn là a, đáy nhỏ là b, đường cao là h thì biểu thức tính diện tích hình thang là:

\(\frac{(a+b)h}{2}\) hoặc \(\frac{1}{2}\) (a + b)h hoặc (a + b)h : 2.de-hoc-tot-logo Học Tốt - Giải Bài Tập Offline


Đã có app HỌC TỐT trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.


Diệt sạch Virus - Tăng tốc điện thoại - Tải Ngay